Siapan Abenomics dan sylw

Disgwylir llywodraeth Abe i gynnig diwygiadau a fyddai’n gwneud y farchnad lafur yn fwy hyblyg, yn annog mewnfudo, yn dod â gorsafoedd ynni niwclear yn ôl ar-lein ac yn tynnu mwy o ferched Siapan yn y gweithlu yn fuan.
Bydd gweithredu’r diwygiadau mewn modd amserol angen cydgysylltu agos gyda grwpiau diddordeb, cefnogaeth gyhoeddus barhaus a symud gwleidyddol medrus gan y llywodraeth Abe yn.
Mae’r cynllun – trosleisio’r Abenomics ar ôl ei pensaer, y Prif Weinidog Shinzo Abe – yn cynnwys cydlynu gwariant y llywodraeth, ysgogiad banc canolog a diwygiadau economaidd strwythurol.
Y syniad yw y bydd y mesurau gwthio prisiau i fyny ac yn dod i ben 15 mlynedd o datchwyddiant, gan arwain at dwf mwy cadarn ar gyfer economi trydydd mwyaf y byd.
Mae’r rhaglen wedi helpu i gwanhau’r Yen ac wedi hybu ddramatig elw o allforwyr, gyrru y mynegai Nikkei drwy’r to yn y broses.
Tan yr wythnos diwethaf, hynny yw, pan fydd masnachu troi garw. Mae’r Nikkei yn awr yn 13% oddi ar ei uchel yn ddiweddar, ac wedi postio cyfres o dramatig un-daydeclines.
Mae’r volatility wedi gadael fuddsoddwyr meddwl tybed a gall llunwyr polisi dynnu oddi ar eu gweithredu uchel gwifren tra’n osgoi y peryglon cynhenid ​​yn spurring twf yn y wlad fwyaf o ddyled y byd.
Dyma beth Japan yn wynebu:
Dyled
Japan broblem dyled. Rhagwelir dyled gyhoeddus gros y wlad yn cael ei i daro 230% o CMC erbyn 2014 ar ôl blynyddoedd o diffygion gyllideb.
Economegwyr yn rhybuddio y byddai Japan yn ddoeth i ymosod ar ei lefelau dyled yn codi gydag egni tebyg â llinellau gynllun i dorri budd-daliadau lles a chodi trethi yn y tymor canolig.
Prisiau Bond
Er mwyn i Abenomics i’r gwaith, wedi prisiau bond i aros yn uchel.
Mae Banc Japan ar hyn o bryd yn prynu dyledion hir dymor ar y clip gyflym, gan obeithio y bydd ei brynu yn cadw cynnyrch yn y tymor hir isel. Y nod yw annog buddsoddwyr i chwilio mewn mannau eraill ar gyfer adenillion uwch, patrwm a fydd yn annog buddsoddi ac yn arwain at dwf economaidd.
Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a’r Gronfa Ariannol Ryngwladol, er enghraifft, yn bennaf wedi rhoi eu bendith i Abenomics. Ond mae’r ddau sefydliad yn dadlau rhaid Japan weithredu’n gyflym i reoli ei ddyled.
“Gallai diffyg mesurau ariannol concrid i ddod i lawr ddyled gyhoeddus, neu oedi yn y cynnydd treth bwyta, dyrchafu risgiau o gynnydd mewn cynnyrch bond llywodraeth, a fyddai’n tanseilio sefydlogrwydd y sector ariannol ac ariannol,” dywedodd y IMF yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ddiwethaf wythnos.
Yr economi go iawn
Mae’r Nikkei wedi bod yn y buddiolwr mwyaf amlwg o Abenomics, ac yn dal i fod o gwmpas 30% eleni er gwaethaf y volatility diweddar.
Eto nid yw’n glir fod y cyffro yn cyfieithu i mewn i bob rhan o’r economi. Cyflogau yn wastad, tra bod gwerthiant adwerthu a dangosyddion dangosyddion eraill wedi methu i greu argraff.
Stori Related: Ydy Abenomics gweithio?
Economegwyr yn disgwyl i chwyddiant i roi hwb i mewn dros y flwyddyn nesaf – ond mae prisiau yn dal i ostwng, gan barhau â’r duedd deflationary parhaus yn Japan.
Stori cysylltiedig: 7 enillwyr mawr yn Nikkei ymchwydd
Ond ar ôl misoedd o sefydlogrwydd, prisiau bond gostwng yn ddiweddar. Cynnyrch ar bondiau’r llywodraeth Siapan 10-mlynedd daro 1% ar ddiwedd mis Mai, y lefel uchaf mewn mwy na blwyddyn.
Mae rhai economegwyr yn dweud y banc canolog yn mynd ar drywydd amcanion anghyson. Gan fod y banc yn gweithio i gyfraddau llog is, mae hefyd yn ceisio jin i fyny chwyddiant, tuedd y dylid gwthio cyfraddau uwch.
Fusnes anorffenedig
Yr un golofn y strategaeth Abenomics nad yw wedi cael ei rhoi ar waith – diwygiadau strwythurol – gallai profi i fod y mwyaf pwysig yn y tymor hir. Ond efallai y bydd yn cael senedd i gydweithio fod yn anodd.
Symud dramatig mewn bond Siapan a marchnadoedd ecwiti yn ystod y dyddiau diwethaf wedi codi cwestiynau am y tymor hir hyfywedd cynllun adfer economaidd uchelgeisiol y wlad.

EU-Asia