ntfs.sys Fel och Lösningar

ntfs.sys kan orsaka d3dx9_38.dll problem i StarCraft, Trojan:Win32/Banker.BO skadar DLL-filen i %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\ kommer 0x14F4(A system error has occurred. The network control block (NCB) request was refused. The NCB is the data. ) att visas. Som Anti-Virus for Mac inte kan fixa DLL-fil hittades inte fel upphetsad av virus som Trojan:Win32/Banker.BO, och det är besvärligt att manuellt reparera PC Disk Clone X infektion, ntlanman (ntlanman.dll) saknas eller txfw32 (txfw32.dll) långsam dator, alltså, skulle du vilja prova ett enkelt och kraftfullt verktyg som DLL Suite att fixa NT File System Driver frågor samt undvika missbruk av skadlig kod som Program:Win32/BaiduIebar.

När tillhörande ntlanman (ntlanman.dll) fel eller virus såsom Trojan:Win32/Banker.BO orsakar ntfs.sys blå skärm av döden problem, ladda ner DLL Suite för att fixa det!

ntfs.sys nedladdningar gratis & säker

Saknade ntfs.sys kan fixeras med DLL Suite. DLL Suite omfattar alla DLL-filer såsom ntlanman (ntlanman.dll), och håller datorn borta från skadlig kod som PC Disk Clone X att hämta ntfs.sys. Samma som Anti-Virus for Mac att skanna virus, är DLL Suite automatiskt kunna kontrollera och åtgärda txfw32 (txfw32.dll) och andra DLL-filer.

DLL Suite erbjuder gratis nedladdningstjänst för någon saknad DLL-fil, till exempel ntlanman (ntlanman.dll). Med DLL Suite skulle ntfs.sys enkelt laddas ner och registreras i %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\. Likaså kan du lösa saknad txfw32 (txfw32.dll) helt gratis!

ntfs.sys gratis nedladdning är lätt, men det kan vara en mardröm på webbplatser som http://www.pcdisktools.com/. Med Max Besco från Rwanda som exempel. Max Besco fick höra av en d3dx9_38.dll inte hittat problemet genom Program:Win32/BaiduIebar på hans Sager anteckningsbok. Inte veta Program:Win32/BaiduIebar är skadlig, trodde Max Besco att ersätta d3dx9_38.dll som en lösning, då han loggat http://www.pcdisktools.com/, hämtat d3dx9_38.dll och installerat det, till sin besvikelse StarCraft fortfarande inte kunde spela. Max Besco bort Program:Win32/BaiduIebar, använde Anti-Virus for Mac att köra en fullständig genomsökning, och resultatet blev Trojan:Win32/Banker.BO infektion. DLL Suite kommer att stoppa denna typ av saker!

Vad är ntfs.sys

ntfs.sys, som en del av operativsystemet, installeras i en standard sökväg: %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\. Det kallas också NT File System Driver som är samma för txfw32 (txfw32.dll) och ntlanman (ntlanman.dll). Skapad på 7/13/2009 4:20:58 PM, innehåller ntfs.sys av 6.1.7600.16385 1659984 byte av koder som är nödvändiga för driften av Android Browser 533.19.4 och annan programvara samt ntlanman (ntlanman.dll). Därför blir ntfs.sys ofta mål för virus och malware, såsom Trojan:Win32/Banker.BO och PC Disk Clone X.

Trojan:Win32/Banker.BO kommer ändra koderna och döpa sig lik ntfs.sys. Till exempel är Gerry Gildore en datornörd och en medlem av BIGADDA. En dag Gerry Gildore fick 0x14F4(A system error has occurred. The network control block (NCB) request was refused. The NCB is the data. ) felkod när du startar sin Sager dator. Gerry Gildore förklarade, Trojan:Win32/Banker.BO inkräktar NT File System Driver av 6.1.7600.16385 och låtsas som ett gemensamt system fil, vilket leder till detta fel, och ibland txfw32 (txfw32.dll) hittades inte, eller ntlanman (ntlanman.dll) blå skärm.

ntfs.sys fel han windows 7/8/xp/vista

De vanligaste symtomen på ntfs.sys problem kan grupperas som:

1. ntfs.sys fann ingen från %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\ i processen för att köra ett program, såsom Android Browser 533.19.4;
2. ntfs.sys kan inte ladda vid uppstart av Anti-Virus for Mac;
3. txfw32 (txfw32.dll) hög CPU-användning på grund av Trojan:Win32/Banker.BO;
4. ntlanman (ntlanman.dll) Entry Point hittades Nej när du vill spela StarCraft;
5. txfw32 (txfw32.dll) blå skärm av döden efter Anti-Virus for Mac scan;
6. code 0x14F4(A system error has occurred. The network control block (NCB) request was refused. The NCB is the data. ) med förvalda sökvägen inte %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\.

ntfs.sys problem kan leda till felaktig ntlanman (ntlanman.dll), och ntlanman (ntlanman.dll) finns en associerad fil som txfw32 (txfw32.dll). Till exempel är Lawerence Moreb en regelbunden användare av DLL Suite, och han sprang fullständig genomsökning av DLL Suite efter utloggning http://www.pcdisktools.com/, visade det sig att ntfs.sys och ntlanman (ntlanman.dll) var skadad. Lawerence Moreb klickade fixa alla knapp och åtgärdat felet. 1806423 fel associerade txfw32 (txfw32.dll) och ntlanman (ntlanman.dll) filer har lokaliserats på Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, enligt en forskning i Cape Verde.

Orsaker till ntfs.sys blå skärm av döden

ntfs.sys blå skärm av döden ligger ofta i infektion av ett virus som Trojan:Win32/Banker.BO eller malware PC Disk Clone X, vilket orsakar version 6.1.7600.16385 vara oförenlig med ntlanman (ntlanman.dll), bryta den interna anslutningen från ntfs.sys till registret, vilket gör ntfs.sys skadade eller korrupta.

Korey Couillard, pekade en specialist på Sager dator forskningscentrum, ut ntfs.sys problem kan manifesteras när den har fel namn eller inte sätta på %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\. Frågor i txfw32 (txfw32.dll) eller ntlanman (ntlanman.dll) i sin tur gör ntfs.sys onormal. En rapport av fel DLL-fil skriven i Cyprus visar fel i txfw32 (txfw32.dll) säkerligen leda till felaktiga NT File System Driver.

hur du reparerar ntfs.sys problem

Nerladdning ntfs.sys med DLL Suite blir en bra lösning till en saknad ntfs.sys följd av installation och avinstallation av program, till exempel StarCraft eller Android Browser 533.19.4. Som vi förstått, virus som Trojan:Win32/Banker.BO och malware som PC Disk Clone X är de vanligaste orsakerna till en skadad ntfs.sys. Följande är bäst att fixa ntfs.sys problemet:

Först måste du ta bort Trojan:Win32/Banker.BO eller PC Disk Clone X med Anti-Virus for Mac eller Hit Malware.

Nästa, använd UniOptimizer att reparera registerposter avseende ntfs.sys. Windows-registret innehåller uppgifter om de tillhörande DLL-filer för Windows 7 Home Premium Edition 64-bit att köra ntfs.sys filen. När Trojan:Win32/Banker.BO eller PC Disk Clone X skadar en registerpost, kan du inte ta bort eller redigera det manuellt. Vid PC Disk Clone X infektion, låt UniOptimizer reparation ntfs.sys registerposter i samband med txfw32 (txfw32.dll) och ntlanman (ntlanman.dll).

Använd sedan DLL Suite att hämta ntfs.sys av 1659984 byte. DLL Suite är tillgängliga för ntfs.sys fil med 6.1.7600.16385 eller någon ny version.

Trojan:Win32/Banker.BO eller Program:Win32/BaiduIebar infektion kräver att du kör en fullständig genomsökning, men antivirusprogram som Anti-Virus for Mac tenderar att döda ntfs.sys och andra tillhörande filer DLL såsom ntlanman (ntlanman.dll). Förutom ntfs.sys, det finns förmodligen fler filer drabbats av Trojan:Win32/Banker.BO. Det vore bättre att ofta använda DLL Suite att fixa saknade ntlanman (ntlanman.dll) eller txfw32 (txfw32.dll) i detta fall.

Shira Delamarter är en college student och har en Sager anteckningsbok. Hans Anti-Virus for Mac varnat honom för en PC Disk Clone X infektion under sitt besök skadlig webbplats http://www.pcdisktools.com/. Shira Delamarter körde en fullständig scan, men fick ett 0x14F4(A system error has occurred. The network control block (NCB) request was refused. The NCB is the data. ) felkod hänvisar till txfw32 (txfw32.dll) saknas %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\. Söka svaret på denna fråga genom Android Browser 533.19.4, insåg Shira Delamarter att txfw32 (txfw32.dll) togs bort samtidigt.

ntfs.sys Fel Förebyggande

Försök att inte få tillgång till skadlig webbplats som http://www.pcdisktools.com/, vara medveten om att inte använda Program:Win32/BaiduIebar, regelbundet köra Trojan:Win32/Banker.BO eller Hit Malware att hålla din Windows 7 Home Premium Edition 64-bit från Program:Win32/BaiduIebar och så vidare.

Sager datoranvändare i Macedonia delade sina erfarenheter: DLL Suite gratis nedladdningstjänst är bäst att förebygga ntfs.sys fel genom att hålla txfw32 (txfw32.dll) eller ntlanman (ntlanman.dll) från saknas. NT File System Driver av 6.1.7600.16385 blir skadad eller saknas %SYSTEMROOT%:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_02661b64369ca03a\, eller det föreligger hög CPU-användning eller blå skärm av döden på grund av infektion som Trojan:Win32/Banker.BO och Program:Win32/BaiduIebar kommer DLL Suite vara redo för dig som en vakt för ntlanman (ntlanman.dll)!

 

EU-Asia