Tag Archives: Cronfa bensiwn Malaysia i wario € 500000000 ar Almaeneg

Cronfa bensiwn Malaysia i wario € 500000000 ar Almaeneg

Symud y EPF i amrywio ei buddsoddiadau a sicrhau payouts uwch yn dod â llywodraeth Malaysia yn tyfu pryderu nad yw ei dinasyddion yn cynilo digon ar gyfer eu hymddeoliad, gyda 70 y cant o ymddeol flinedig eu cronfeydd EPF o fewn 10 mlynedd o adael y gweithlu. Y llywodraeth a sefydlwyd y llynedd cronfa ymddeol gwirfoddol i ychwanegu at …Read more »

EU-Asia